Tổng thống Mỹ và những bí mật giật mình

Tổng thống Mỹ và những bí mật giật mình

Tổng thống của nước Mỹ cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. Và không có con người bình thường nào là hoàn hảo. Thế nên, các ông chủ Nhà Trắng có khá nhiều tật xấu.