Sắp thu phí lại BOT Cai Lậy

Sắp thu phí lại BOT Cai Lậy

Tháng 5 này, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có phương án xử lý với BOT Thái Nguyên - Chợ Mới và trạm BOT Cai Lậy cũng "có thể thu phí trở lại"...

Yêu cầu tăng mạnh mức phạt vi phạm giao thông

Yêu cầu tăng mạnh mức phạt vi phạm giao thông

Sẽ sửa luật theo hướng tăng cao mức phạt như tịch thu phương tiện, xử lý nghiêm chống người thi hành công vụ, cản trở giao thông, buộc người vi phạm lao động công ích và cả xử lý hình sự...