Hà Giang: Tập huấn cảnh giác an toàn thuốc cho cán bộ y tế

.

Các học viên của ngành y tế Hà Giang đã được triển khai các hoạt động cảnh giác dược trong bệnh viện như: Báo cáo, đánh giá, quản lý và truyền thông nguy cơ liên quan đến sử dụng thuốc; phát hiện, xử trí và dự phòng sốc phản vệ trong thực hành lâm sàng... các học viên cần vận dụng các kiến thức được triển khai trong lớp tập huấn để thực hiện tốt các hoạt động cảnh giác dược nhằm kịp thời phát hiện, xử trí, dự phòng tốt các phản vệ trong hoạt động khám chữa bệnh tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh.

Hồng Mai

-->
Nguồn: suckhoedoisong.vn